5/5 - (1 vote)

System sądownictwa w Grecji obejmuje różne rodzaje sądów, które zajmują się różnymi rodzajami spraw. Oto podział tych sądów:

Sądy cywilne:

  • Sąd Najwyższy (Áreios Págos) – najwyższa instancja sądowa w sprawach cywilnych.
  • Sądy apelacyjne (Efeteía) – zajmują się rozpatrywaniem odwołań od decyzji sądów niższej instancji.
  • Sądy pierwszej instancji orzekające w składzie wieloosobowym (Polymelí Protodikeía) – rozpoznają sprawy cywilne w składzie zespołu sędziowskiego.
  • Sądy rejonowe w sprawach cywilnych (Eirinodikeía) – sądy niższej instancji rozpatrujące sprawy cywilne.
   • Sąd Najwyższy (Áreios Págos) – najwyższa instancja sądowa w sprawach karnych.
   • Sądy apelacyjne orzekające w składzie pięcioosobowym (Pentamelí Efeteía) – zajmują się odwołaniami od wyroków sądów niższej instancji w sprawach karnych.
   • Sądy mieszane składające się z sędziów orzekających i sędziów przysięgłych (meiktá orkotá dikastíria) – rozpoznają szczególne sprawy kryminalne.
   • Sądy apelacyjne mieszane składające się z sędziów orzekających i sędziów przysięgłych (meiktá orkotá Efeteía) – zajmują się odwołaniami od wyroków sądów niższej instancji w szczególnych sprawach karnych.
   • Sądy apelacyjne orzekające w składzie trzyosobowym (Trimelí Efeteía) – zajmują się odwołaniami od wyroków sądów niższej instancji w sprawach karnych.
   • Sądy pokoju orzekające w składzie trzyosobowym (Trimelí Plimmeleiodikeía) – rozpoznają pewne sprawy karno-administracyjne.
   • Sądy pokoju orzekające w składzie jednoosobowym (Monomelí Plimmeleiodikeía) – zajmują się pewnymi sprawami karnymi.
   • Sądy rejonowe w sprawach karnych (Ptaismatodikeía) – sądy niższej instancji zajmujące się sprawami karnymi.
   • Sądy ds. nieletnich (Dikastíria Anilíkon) – zajmują się sprawami nieletnich popełniających przestępstwa.
 1. Sądy administracyjne:

  • Rada Stanu (Symvoúlio tis Epikrateías) – sąd najwyższej instancji ds. administracyjnych.
  • Sądy administracyjne pierwszej instancji (Dioikitiká Protodikeía) – zajmują się sporami z zakresu prawa administracyjnego pomiędzy organami administracji a obywatelami.
  • Administracyjne sądy apelacyjne (Dioikitiká Efeteía) – rozpatrują odwołania od decyzji sądów administracyjnych pierwszej instancji.

Powyższy system sądownictwa obejmuje różne sądy, które zajmują się różnymi kategoriami spraw, takimi jak sprawy cywilne, kryminalne i administracyjne. Każdy sąd ma swoje właściwości i kompetencje w ramach danego rodzaju spraw.

Prawnicze bazy danych

 1. Strona internetowa Rady Stanu
 2. Strona internetowa Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy

Rada Stanu i Sądownictwo Administracyjne

Izba Obrachunkowa Grecji

Sąd Pierwszej Instancji w Atenach

Sąd Pierwszej Instancji w Salonikach

Sąd Pierwszej Instancji w Pireusie

Sąd Pierwszej Instancji w Patrasie

Sąd Pierwszej Instancji w Tripoli

Sąd Pierwszej Instancji w Amfisie

Sąd Rejonowy w Sprawach Cywilnych w Patrasie

Sąd Rejonowy w Sprawach Cywilnych w Nikiei

Sąd Rejonowy w Sprawach Cywilnych w Koryncie

Jak działa upadłość konsumencka w Grecji?

Procedura upadłości konsumenckiej w Grecji obejmuje kilka istotnych kroków. Osoba, która chce skorzystać z tego rozwiązania, musi najpierw złożyć wniosek do sądu. Następnie zostaje mianowany syndyk, który będzie nadzorować proces restrukturyzacji długów. Syndyk analizuje sytuację finansową dłużnika i negocjuje warunki spłaty z wierzycielami. W przypadku osiągnięcia porozumienia, ustala się plan spłat, który musi być zatwierdzony przez sąd. Po zatwierdzeniu planu spłat dłużnik rozpoczyna regularne wpłaty, które będą trwały przez określony czas (zwykle 3-5 lat). Po zakończeniu tego okresu reszta długów zostaje umorzona.