5/5 - (1 vote)

Sądy rejonowe są pierwszą instancją sądów powszechnych. Mają jurysdykcję nad sprawami cywilnymi, karnymi, sprawami o wykroczenia oraz prowadzą inne postępowania, których kompetencje są określone przez odpowiednie przepisy. Postępowanie przed sądami rejonowymi regulują przepisy kodeksu postępowania cywilnego w przypadku spraw z zakresu prawa cywilnego, kodeksu postępowania karnego w przypadku spraw z zakresu prawa karnego oraz kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia w przypadku spraw dotyczących wykroczeń.

Decyzje i postanowienia sądu rejonowego mogą być zaskarżone do sądu okręgowego, który jest drugą instancją. Można to zrobić poprzez wniesienie apelacji lub zażalenia od wyroku lub postanowienia. Postępowanie przed sądami administracyjnymi jest uregulowane tymi samymi przepisami, które dotyczą postępowania przed sądami pierwszej instancji.

W Estonii działa cztery sądy rejonowe, z których każdy ma swoje ośrodki zamiejscowe:

 1. Sąd Rejonowy w Harju (Harju Maakohus):
  • Ośrodek zamiejscowy w Tallinnie
 2. Sąd Rejonowy w Viru (Viru Maakohus):
  • Ośrodek zamiejscowy w Jõhvi
  • Ośrodek zamiejscowy w Narva
  • Ośrodek zamiejscowy w Rakvere
 3. Sąd Rejonowy w Pärnu (Pärnu Maakohus):
  • Ośrodek zamiejscowy w Pärnu
  • Ośrodek zamiejscowy w Haapsalu
  • Ośrodek zamiejscowy w Kuressaare
  • Ośrodek zamiejscowy w Rapla
  • Ośrodek zamiejscowy w Paide

W sądzie rejonowym w Pärnu istnieje również wydział odpowiedzialny za wydawanie nakazów zapłaty, który rozpatruje wnioski o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu przyspieszonym.

 1. Sąd Rejonowy w Tartu (Tartu Maakohus):
  • Ośrodek zamiejscowy w Tartu
  • Ośrodek zamiejscowy w Jõgeva
  • Ośrodek zamiejscowy w Viljandi
  • Ośrodek zamiejscowy w Valga
  • Ośrodek zamiejscowy w Võru

Przy sądzie rejonowym w Tartu działają także wydział rejestru nieruchomości oraz wydział rejestrowy. Wydział rejestru nieruchomości prowadzi rejestr nieruchomości oraz rejestr okrętowy, natomiast wydział rejestrowy prowadzi rejestr działalności gospodarczej, rejestr stowarzyszeń nienastawionych na zysk i fundacji oraz rejestr zastawów handlowych.

W Estonii działają dwa sądy okręgowe:

 1. Sąd Okręgowy w Tallinnie (Tallinna Ringkonnakohus)
 2. Sąd Okręgowy w Tartu (Tartu Ringkonnakohus)

W dzisiejszym dynamicznym świecie wielu ludzi boryka się z problemami finansowymi. Sytuacje życiowe i nieprzewidziane okoliczności często prowadzą do zadłużenia, które może stać się przytłaczającym obciążeniem. Jednak w Estonii istnieje rozwiązanie dla tych, którzy napotykają trudności w spłacie swoich długów – upadłość konsumencka. W tym artykule przyjrzymy się temu zagadnieniu bliżej i omówimy, jakie korzyści i wsparcie może ona zapewnić obywatelom tego kraju.

Dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej poświęconej sądom

Jak działa upadłość konsumencka w Estonii?

W Estonii upadłość konsumencka regulowana jest przez Ustawę o Upadłości Konsumenckiej. Proces ten obejmuje składanie wniosku do sądu przez osobę zadłużoną, która udowadnia, że nie jest w stanie spłacić swoich długów. Następnie sąd analizuje wniosek i podejmuje decyzję, czy przyznać upadłość konsumencką. Jeżeli wniosek zostanie zatwierdzony, sąd mianuje syndyka, który zarządza majątkiem osoby zadłużonej i współpracuje z wierzycielami w celu uregulowania długów. Proces ten trwa zwykle około roku.