4/5 - (1 vote)

Japonia, znana z bogatej kultury, zaawansowanej technologii i dynamicznej gospodarki, ma także unikalny system prawny, który reguluje życie obywateli i przedsiębiorstw. Jednym z istotnych aspektów prawa w tym kraju jest uregulowanie upadłości, czyli procesu, który pozwala firmom na rozwiązanie swoich długów w przypadku kłopotów finansowych. W tym artykule przyjrzymy się niektórym kluczowym elementom prawa i upadłości w Japonii.

Japoński System Prawny:

Japonia opiera się na kontynentalnym systemie prawa, z główną rolą prawa kodeksowego. Konstytucja Japonii z 1947 roku stanowi fundament dla innych aktów prawnych i jest fundamentem dla praw obywatelskich.

Podział Prawa w Japonii:

System prawny Japonii obejmuje różnorodne dziedziny, takie jak prawo cywilne, prawo karno, prawo pracy, prawo handlowe i wiele innych. W przypadku upadłości, Kodeks Upadłości Japonii jest kluczowym aktem prawnym.

Procedura Upadłościowa w Japonii:

Japońska procedura upadłościowa obejmuje trzy główne rodzaje: restrukturyzację, likwidację i zatwierdzenie planu. Restrukturyzacja ma na celu umożliwienie przedsiębiorstwom odzyskania zdolności płatniczych, a plan likwidacji służy do rozwiązywania firm i sprzedaży ich aktywów w celu spłaty wierzycieli.

Sądowy Komitet Restrukturyzacji:

W Japonii, w ramach procesu restrukturyzacji, sąd może utworzyć Sądowy Komitet Restrukturyzacji (SRC) w celu nadzorowania procesu restrukturyzacji firmy. SRC składa się z ekspertów, którzy pomagają w opracowaniu planu restrukturyzacji.

Odpowiedzialność Zarządu:

W Japonii, zarząd przedsiębiorstwa ponosi odpowiedzialność za błędne decyzje finansowe prowadzące do upadłości. Zarząd musi podejmować odpowiedzialne działania w celu uniknięcia upadłości.

Spłata Wierzycieli:

Japońskie prawo upadłościowe nakłada na przedsiębiorstwa obowiązek spłacenia wierzycieli przed podjęciem działań na rzecz restrukturyzacji czy likwidacji. Zapewnia to sprawiedliwy podział aktywów między wierzycieli.

Bankructwo Osobiste:

W Japonii, osoby fizyczne również mogą ogłosić bankructwo. W takich przypadkach sąd może zarządzić restrukturyzację długów osoby, pozwalając jej na powrót do stabilnej sytuacji finansowej.