Rate this page

Ważne jest zrozumienie, że upadłość konsumencka nie jest dla każdego. Istnieją określone warunki, które muszą być spełnione, aby móc skorzystać z tej formy ochrony przed zadłużeniem. Na ogół osoba musi być rzeczywiście niewypłacalna, czyli niezdolna do spłaty swoich długów w sposób tradycyjny. Również istnieją limity dotyczące długu, który można objąć upadłością konsumencką, a także okresy oczekiwania, które muszą być przestrzegane.