Rate this page

 

Zasady dotyczące upadłości konsumenckiej w UE

W Unii Europejskiej istnieje różnorodność zasad dotyczących upadłości konsumenckiej w poszczególnych państwach członkowskich. Jednak w 2015 roku wprowadzono jednolitą ramę prawodawczą, znana jako “Dyrektywa o restrukturyzacji i upadłości”. Ta dyrektywa ma na celu ujednolicenie przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej we wszystkich krajach UE i zapewnienie większej ochrony dla zadłużonych konsumentów.